ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

 • ലാച്ച് തരം വെൽഡിഡ് ബോ ഡ്രിൽ പൈപ്പ് സെൻട്രലൈസറുകൾ

  ലാച്ച് തരം വെൽഡിഡ് ബോ ഡ്രിൽ പൈപ്പ് സെൻട്രലൈസറുകൾ

  ഡ്രിൽ പൈപ്പ് സെൻട്രലൈസർ എന്നത് ഡ്രിൽ പൈപ്പ് ബെൻഡിംഗും ഡ്രെയിലിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യതിചലനവും തടയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണ്.ഇത് ഡ്രിൽ പൈപ്പിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുകയും പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അത് നേരെയാക്കുകയും ബിറ്റിൻ്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനവും ഓറിയൻ്റേഷനും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഡ്രിൽ പൈപ്പ് സെൻട്രലൈസറിന് ഡ്രില്ലിംഗ് കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഡ്രിൽ പൈപ്പിൻ്റെ സേവന ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കാര്യമായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്.

 • പെട്രോളിയം കേസിംഗ് ക്രോസ്-കപ്ലിംഗ് കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ

  പെട്രോളിയം കേസിംഗ് ക്രോസ്-കപ്ലിംഗ് കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ

  ● എല്ലാ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർമാർക്കും നാശത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇരട്ട സംരക്ഷണമുണ്ട്.

  ● എല്ലാ ഹിംഗുകളും സ്‌പോട്ട്-വെൽഡ് ചെയ്‌തതും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കരുത്ത് ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക പ്രോസസ്സ് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ വിജയിച്ചതുമാണ്.

  ● മികച്ച ഗ്രിപ്പിനായി സ്പ്രിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ പാഡ് ഗ്രിപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം.സ്ലിപ്പും ഉയർന്ന റൊട്ടേഷൻ പ്രതിരോധവും.

  ● നോൺ-ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഗ്രിപ്പിംഗ് ആക്ഷൻ.രണ്ട് അറ്റത്തും ചേംഫെർഡ് ഡിസൈൻ വിശ്വസനീയമായ കേബിൾ ക്ലാമ്പിംഗ് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

  ● ടേപ്പർഡ് ബെൽറ്റ് ബമ്പ് ഡിസൈൻ ഫലപ്രദമായ പ്രവേശനം സുഗമമാക്കുകയും പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ● മെറ്റീരിയൽ ബാച്ചുകൾക്കും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും അദ്വിതീയമായ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ മാർക്ക് ഉണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ ഗുണനിലവാരം വിശ്വസനീയമാണ്.

 • പെട്രോളിയം കേസിംഗ് ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ക്രോസ്-കപ്ലിംഗ് കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ

  പെട്രോളിയം കേസിംഗ് ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ക്രോസ്-കപ്ലിംഗ് കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ

  ● എല്ലാ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർമാർക്കും നാശത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇരട്ട സംരക്ഷണമുണ്ട്.

  ● എല്ലാ ഹിംഗുകളും സ്‌പോട്ട്-വെൽഡ് ചെയ്‌തതും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കരുത്ത് ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക പ്രോസസ്സ് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ വിജയിച്ചതുമാണ്.

  ● മികച്ച ഗ്രിപ്പിനായി സ്പ്രിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ പാഡ് ഗ്രിപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം.സ്ലിപ്പും ഉയർന്ന റൊട്ടേഷൻ പ്രതിരോധവും.

  ● നോൺ-ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഗ്രിപ്പിംഗ് ആക്ഷൻ.രണ്ട് അറ്റത്തും ചേംഫെർഡ് ഡിസൈൻ വിശ്വസനീയമായ കേബിൾ ക്ലാമ്പിംഗ് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

  ● ടേപ്പർഡ് ബെൽറ്റ് ബമ്പ് ഡിസൈൻ ഫലപ്രദമായ പ്രവേശനം സുഗമമാക്കുകയും പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ● മെറ്റീരിയൽ ബാച്ചുകൾക്കും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും അദ്വിതീയമായ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ മാർക്ക് ഉണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ ഗുണനിലവാരം വിശ്വസനീയമാണ്.

  ● ഡ്യുവൽ-ചാനൽ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ കൂടുതൽ കേബിളുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

 • പെട്രോളിയം കേസിംഗ് മിഡ്-ജോയിൻ്റ് കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ

  പെട്രോളിയം കേസിംഗ് മിഡ്-ജോയിൻ്റ് കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ

  ● എല്ലാ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർമാർക്കും നാശത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇരട്ട സംരക്ഷണമുണ്ട്.

  ● എല്ലാ ഹിംഗുകളും സ്‌പോട്ട്-വെൽഡ് ചെയ്‌തതും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കരുത്ത് ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക പ്രോസസ്സ് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ വിജയിച്ചതുമാണ്.

  ● മികച്ച ഗ്രിപ്പിനായി സ്പ്രിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ പാഡ് ഗ്രിപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം.സ്ലിപ്പും ഉയർന്ന റൊട്ടേഷൻ പ്രതിരോധവും.

  ● നോൺ-ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഗ്രിപ്പിംഗ് ആക്ഷൻ.രണ്ട് അറ്റത്തും ചേംഫെർഡ് ഡിസൈൻ വിശ്വസനീയമായ കേബിൾ ക്ലാമ്പിംഗ് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

  ● ടേപ്പർഡ് ബെൽറ്റ് ബമ്പ് ഡിസൈൻ ഫലപ്രദമായ പ്രവേശനം സുഗമമാക്കുകയും പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ● മെറ്റീരിയൽ ബാച്ചുകൾക്കും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും അദ്വിതീയമായ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ മാർക്ക് ഉണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ ഗുണനിലവാരം വിശ്വസനീയമാണ്.

 • കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ ഹൈഡ്രോളിക് ന്യൂമാറ്റിക് ഉപകരണങ്ങൾ

  കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ ഹൈഡ്രോളിക് ന്യൂമാറ്റിക് ഉപകരണങ്ങൾ

  കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടറുകൾ വേഗത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും നീക്കംചെയ്യാനും പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളാണ് ന്യൂമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോളിക് ഉപകരണങ്ങൾ.അവയുടെ പ്രവർത്തനവും പ്രവർത്തനവും ഒന്നിലധികം പ്രധാന ഘടകങ്ങളുടെ സഹകരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ എയർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം, ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ്, ട്രിപ്പിൾ, ന്യൂമാറ്റിക് ആക്യുവേറ്റർ, ഹൈഡ്രോളിക് ആക്യുവേറ്റർ, പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റം, സുരക്ഷാ സംരക്ഷണ ഉപകരണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 • കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ മാനുവൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൂളുകൾ

  കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ മാനുവൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൂളുകൾ

  ● ടൂൾ ഘടകങ്ങൾ

  .പ്രത്യേക പ്ലയർ

  .പ്രത്യേക പിൻ ഹാൻഡിൽ

  .ചുറ്റിക

 • ബോ-സ്പ്രിംഗ് കേസിംഗ് സെൻട്രലൈസർ

  ബോ-സ്പ്രിംഗ് കേസിംഗ് സെൻട്രലൈസർ

  ബോ- സ്പ്രിംഗ് കേസിംഗ് സെൻട്രലൈസർ ഓയിൽ ഡ്രില്ലിംഗിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്.കേസിംഗ് സ്ട്രിംഗിന് പുറത്തുള്ള സിമൻ്റ് പരിതസ്ഥിതിക്ക് ഒരു നിശ്ചിത കനം ഉണ്ടെന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും.കേസിംഗ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുക, കേസിംഗ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, സിമൻ്റിംഗിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക.സിമൻ്റിങ് പ്രക്രിയയിൽ കേസിംഗ് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വില്ലിൻ്റെ പിന്തുണ ഉപയോഗിക്കുക.

  രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൂടാതെ ഒരു കഷണം സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുന്നത്.ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കുക, തുടർന്ന് ക്രിമ്പിംഗ് വഴി ഉരുട്ടി.ബൗ-സ്പ്രിംഗ് കേസിംഗ് സെൻട്രലൈസറിന് കുറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫോഴ്‌സ്, കുറഞ്ഞ റണ്ണിംഗ് ഫോഴ്‌സ്, വലിയ റീസെറ്റിംഗ് ഫോഴ്‌സ്, ശക്തമായ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയുണ്ട്, കൂടാതെ വലിയ ഫ്ലോ ഏരിയ ഉള്ള കിണർ എൻട്രി പ്രക്രിയയിൽ തകർക്കാൻ എളുപ്പമല്ല.ബോ-സ്പ്രിംഗ് കേസിംഗ് സെൻട്രലൈസറും സാധാരണ സെൻട്രലൈസറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രധാനമായും ഘടനയിലും മെറ്റീരിയലിലുമാണ്.

 • ഹിംഗഡ് ബോ-സ്പ്രിംഗ് സെൻട്രലൈസർ

  ഹിംഗഡ് ബോ-സ്പ്രിംഗ് സെൻട്രലൈസർ

  മെറ്റീരിയൽ:സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്+ സ്പ്രിംഗ് സ്റ്റീൽസ്

  ● മെറ്റീരിയൽ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളുടെ അസംബ്ലി.

  ● ഹിംഗ്ഡ് കണക്ഷൻ, സൗകര്യപ്രദമായ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ഗതാഗത ചെലവ് കുറയ്ക്കൽ.

  ● ”സെൻട്രലൈസറുകൾക്കായുള്ള API സ്പെക് 10D, ISO 10427 മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഈ ഉൽപ്പന്നം കവിയുന്നു.

 • ഹിംഗഡ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡോഫ് റിജിഡ് സെൻട്രലൈസർ

  ഹിംഗഡ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡോഫ് റിജിഡ് സെൻട്രലൈസർ

  മെറ്റീരിയൽ:സ്റ്റീൽ പാത്രം

  ● ഹിംഗ്ഡ് കണക്ഷൻ, സൗകര്യപ്രദമായ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ഗതാഗത ചെലവ് കുറയ്ക്കൽ.

  ● കർക്കശമായ ബ്ലേഡുകൾ രൂപഭേദം വരുത്താൻ എളുപ്പമല്ല, വലിയ റേഡിയൽ ശക്തി വഹിക്കാൻ കഴിയും.

 • വെൽഡിംഗ് സെമി-റിജിഡ് സെൻട്രലൈസർ

  വെൽഡിംഗ് സെമി-റിജിഡ് സെൻട്രലൈസർ

  മെറ്റീരിയൽ:സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്+ സ്പ്രിംഗ് സ്റ്റീൽസ്

  മെറ്റീരിയൽ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളുടെ വെൽഡിംഗ് സമ്മേളനം.

  ഇതിന് വലിയ റേഡിയൽ ഫോഴ്‌സ് വഹിക്കുകയും മൈക്രോ ഡിഫോർമേഷൻ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്.

 • വെൽഡിംഗ് സ്‌ട്രെയിറ്റ് വെയ്ൻ സ്റ്റീൽ / സ്‌പൈറൽ വെയ്ൻ റിജിഡ് സെൻട്രലൈസർ

  വെൽഡിംഗ് സ്‌ട്രെയിറ്റ് വെയ്ൻ സ്റ്റീൽ / സ്‌പൈറൽ വെയ്ൻ റിജിഡ് സെൻട്രലൈസർ

  മെറ്റീരിയൽ:സ്റ്റീൽ പാത്രം

  സൈഡ് ബ്ലേഡുകൾക്ക് സർപ്പിളവും നേരായതുമായ ബ്ലേഡുകൾ രൂപകൽപ്പനയുണ്ട്.

  സെൻട്രലൈസറിൻ്റെ ചലനവും ഭ്രമണവും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ജാക്ക്സ്ക്രൂകൾ വേണോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

  പ്രധാന ബോഡി സൈഡ് ബ്ലേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇംതിയാസ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് കേസിംഗും ബോറെഹോളും തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയും.

  കർക്കശമായ ബ്ലേഡുകൾ എളുപ്പത്തിൽ രൂപഭേദം വരുത്തില്ല, മാത്രമല്ല വലിയ റേഡിയൽ ശക്തികളെ നേരിടാൻ കഴിയും.

 • സ്ട്രെയിറ്റ് വെയ്ൻ സ്റ്റീൽ / സ്പൈറൽ വാൻ റിജിഡ് സെൻട്രലൈസർ

  സ്ട്രെയിറ്റ് വെയ്ൻ സ്റ്റീൽ / സ്പൈറൽ വാൻ റിജിഡ് സെൻട്രലൈസർ

  മെറ്റീരിയൽ:സ്റ്റീൽ പാത്രം

  സൈഡ് ബ്ലേഡുകൾക്ക് സർപ്പിളവും നേരായതുമായ ബ്ലേഡുകൾ രൂപകൽപ്പനയുണ്ട്.

  സെൻട്രലൈസറിൻ്റെ ചലനവും ഭ്രമണവും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ജാക്ക്സ്ക്രൂകൾ വേണോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

  സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകൾ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് ക്രിംപ് ചെയ്താണ് വാർത്തെടുത്തത്.

  വേർതിരിക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങളില്ലാതെ ഒറ്റത്തവണ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്.